אקדמיה

סדנת ספוט

www.sadnatspot.co.il

בית הספר לתקשורת
המסלול האקדמי המכללה למנהל

שיעור: עקרונות התוכן למדיה

 
בית הספר לתקשורת
המסלול האקדמי המכללה למנהל

סמינר: צל של אמת – משפט ותרבות פופולרית

בית הספר לתקשורת
המסלול האקדמי המכללה למנהל

שיעור: טלוויזיה, אקטיביזם ושינוי חברתי

בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה ע”ש סטיב טיש
אוניברסיטת תל-אביב

שיעור: סוגיות בתקשורת שכנועית

בית הספר לתקשורת
המסלול האקדמי המכללה למנהל

סמינר: זיכרון, בידור ומדיה פופולרית

בית הספר לתקשורת
המסלול האקדמי המכללה למנהל