• כל הרשימות
  • /
  • מאמרים
  • /
  • היה בעיתון
  • /
  • ראיונות

Television: A Traumatic Culture 2016

in: Ataria, Y., Gurevitz, D., Pedaya, H. and Neria, Y. (eds.), Interdisciplinary Book of Trauma and Culture, Springer, pp. 39-49

Trauma, Guilt, Forgiveness: The Victimizer as Witness in the Cinematic and Televisual Representations of Conflict in Israel 2014

                                                                                     Media, War and Conflict, Vol 7 Issue 1, April 2014. pp. 104-120

 

טראומה, אשמה, מחילה: המעוול כעד בשיח של הקונפליקט בטלוויזיה ובקולנוע הישראליים 2013

תקריב –  כתב  עת לקולנוע דוקומנטרי, גליון מס’ 5 (חורף 2013) (עם דוד גורביץ)           

לקריאת המאמר באתר תקריב

Trauma and Kitsch: The Presentation of Israel’s Army Entertainment Troupes on Television 2009

The Nation on Screen: Discourses of the National on Global Television, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2009, pp. 271-291. (with D. Gurevitz)

טראומה בהילוך איטי: שיחזור היסטורי בטלוויזיה 2004

“טראומה בהילוך איטי: שיחזור היסטורי בטלוויזיה”,  בתוך: בראשית, חיים, זנד, שלמה וצימרמן, משה (עורכים) זיכרון וקולנוע – יחסים מסוכנים? ירושלים , מכון זלמן שזר, עמ’ 233-217.