• כל הרשימות
  • /
  • מאמרים
  • /
  • היה בעיתון
  • /
  • ראיונות

Trauma and Nostalgia in the Israeli Televised Memory of the First Gulf War 2024

in: Trauma and Nostalgia: Practices in Memory and Identity,  Van Liere, L, &  Sremac, S, (eds.), Amsterdam University Press. pp. 39-56

המם הארכיוני: איקוניזציה וחזרתיות בסדרות היסטוריות ישראליות 2023

תקריב   –  כתב-עת לקולנוע דוקומנטרי,  גליון מס’ 25                                                                                                                      לקריאת המאמר באתר תקריב

מיתוג הטראומה: זיכרון מלחמת יום כיפור ב’שעת נעילה’ 2023

קריאות ישראליות, גליון מס’ 4, עמ’ 11-5                                                                                                                           לקריאת המאמר באתר קריאות ישראליות

Television: A Traumatic Culture 2016

in: Ataria, Y., Gurevitz, D., Pedaya, H. and Neria, Y. (eds.), Interdisciplinary Book of Trauma and Culture, Springer, pp. 39-49

Trauma, Guilt, Forgiveness: The Victimizer as Witness in the Cinematic and Televisual Representations of Conflict in Israel 2014

                                                                                     Media, War and Conflict, Vol 7 Issue 1, April 2014. pp. 104-120

 

טראומה, אשמה, מחילה: המעוול כעד בשיח של הקונפליקט בטלוויזיה ובקולנוע הישראליים 2013

תקריב –  כתב  עת לקולנוע דוקומנטרי, גליון מס’ 5 (חורף 2013) (עם דוד גורביץ)           

לקריאת המאמר באתר תקריב

Trauma and Kitsch: The Presentation of Israel’s Army Entertainment Troupes on Television 2009

The Nation on Screen: Discourses of the National on Global Television, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2009, pp. 271-291. (with D. Gurevitz)